Viktig juridisk informasjon

Innholdet på Australian-bodycare.com er kun til informasjonsformål.

Informasjonen må ikke på noen måte tas som en erstatning for kompetent faglig rådgivning eller behandling av en utdannet og godkjent lege.

Australian-bodycare.com kan ikke understreke nok viktigheten av at alle brukere med helseproblemer alltid oppsøker lege. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående helsen din, bør du alltid oppsøke lege før du starter behandling.

Innholdet på Australian-bodycare.com kan ikke og skal ikke brukes som grunnlag for å stille diagnoser eller fastsette behandling.

Australian-bodycare.com kan på ingen måte holdes ansvarlig – direkte eller indirekte – for skader eller forstyrrelser i kroppen som kan oppstå som følge av bruk eller misbruk av informasjonen som er gitt eller forutsatt i disse dokumentene.

Alt materiale på disse sidene er opphavsrettslig beskyttet av Australian-bodycare.com. Materialet kan ikke kopieres, selges, distribueres eller på annen måte reproduseres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Australian-bodycare.com

Imidlertid står brukere fritt til å skrive ut materialet til egen privat ikke-kommersielt bruk på disse betingelsene:

  • At dokumentene forblir hele, uredigerte og uendrede
  • At det ikke belastes noe gebyr for privat utlån av materialet
  • At copyright og Australian-bodycare.com-navnet er utrykkelig angitt som kilde og at denne juridiske informasjonen er vedlagt