Select your language – Instructions for 100% Australian Tea Tree Oil


English

100% Australian Tea Tree Oil – only for diluting in other oils
Tea Tree Oil must be mixed according to the instructions below before use.
It should not be used on children under 3 years of age.

IMPORTANT: Tea Tree Oil and blends containing Tea Tree Oil can cause allergic reactions. The following precautions should be taken to reduce the risk of allergic reactions:
Tea Tree Oil should only be used on skin and should not be ingested. Keep away from open flames and sparks.
Do not use Tea Tree Oil on rashes, irritated/damaged skin, or areas around the lips or eyes. Do not use if you are allergic to limonene and linalool. Test for an allergic reaction before use.
Keep out of reach of children.

Mixing Instructions: Dilute 100% Tea Tree Oil in a 1:100 ratio before applying to the skin.
Use a fresh, unopened food-grade vegetable oil for dilution.

1 drop for 10 ml of vegetable oil
3 drops for 20 ml of vegetable oil
6 drops for 40 ml of vegetable oil
9 drops for 60 ml of vegetable oil

It may be stored for up to 6 months after mixing. Store in a dark, cool location in a glass or steel container. Note! Tea Tree Oil dissolves certain types of plastic. Never allow the product or mixture to come in contact with plastic materials.

Allergy test: Test on clean, dry skin using two drops of Tea Tree Oil on a cotton swab applied to a small area of your forearm. Once the product has fully dried, repeat the test on the same area. In the event of a reaction within 48 hours – rinse thoroughly with water immediately and do not use the product. Testing for allergy is not a guarantee that an allergic reaction will not occur in the future. Contact your physician if you have any doubts.

Warnings for undiluted Tea Tree Oil: Harmful if ingested. The product can be life threatening if it gets in the respiratory tract. Causes skin irritation and can cause allergic skin reaction. Prevent contact with eyes as this results in serious eye irritation. Flammable liquid and vapour. Do not discard down the drain.

First aid measures:

General: In case of doubt or if symptoms persist, seek medical advice.
In case of ingestion: Call a physician or Poison Control Centre immediately.
In case of contact with eyes: Remove contact lenses. Flush with water for at least 15 minutes.
In case of skin contact with undiluted oil: Rinse the skin thoroughly with lukewarm water.

Reaction during use: In the event of itching or a rash forming on the skin, immediately rinse with water thoroughly and discontinue use, as this may be an indication of a more serious reaction. Consult a physician before resuming use. If you experience a quick-spreading rash, dizziness, shortness of breath or swollen skin, rinse immediately with lukewarm water and seek emergency medical care. Consult a physician if you experience itching, rash, swollen skin or exuding wounds after use. Then contact Australian Bodycare.HR

100% ulje australskog čajevca – samo za razrjeđivanje u drugim uljima
Ulje čajevca mora se prije upotrebe miješati prema uputama u nastavku.
Ne smiju ga koristiti djeca mlađa od 3 godine.

VAŽNO: Ulje čajevca i mješavine koje sadrže ulje čajevog ulja mogu uzrokovati alergijske reakcije. Kako bi se smanjio rizik od alergijskih reakcija treba poduzeti sljedeće mjere opreza:
Ulje čajevca treba koristiti samo na koži i ne smije ga se gutati. Držati podalje od otvorenog plamena i iskri.
Ulje čajevca nemojte nanositi na osip, nadraženu/oštećenu kožu ili na područja oko usana ili očiju. Nemojte koristiti ako ste alergični na limonen i linalol. Prije upotrebe ispitajte u pogledu alergijske reakcije.
Čuvajte izvan dohvata djece.

Upute za mješanje: Prije nanošenja na kožu 100 %-tno ulje čajevca razrijedite u omjeru od 1:100.
Za razrjeđivanje koristite svježe, neotvoreno biljno ulje za hranu.

1 kap na 10 ml biljnog ulja
3 kapi na 20 ml biljnog ulja
6 kapi na 40 ml biljnog ulja
9 kapi na 60 ml biljnog ulja

Nakon miješanja se može čuvati do 6 mjeseci. Čuvajte na tamnom, hladnom mjestu u staklenoj ili čeličnoj posudi. Napomena! Ulje čajevca otapa određene vrste plastike. Nikada ne dopustite da proizvod ili smjesa dođu u dodir s plastičnim materijalima.

Ispitivanje u pogledu alergije: Ispitajte na čistu i suhu kožu pomoću dvije kapi ulja čajevca koje kapnite na vatu a zatim nanesite na mali dio podlaktice. Nakon što se proizvod u potpunosti osuši, ponovite ispitivanje na istom području. U slučaju reakcije u roku od 48 sati – odmah temeljito isperite vodom i nemojte koristiti proizvod. Ispitivanje u pogledu alergije nije jamstvo da u budućnosti neće doći do alergijske reakcije. Ukoliko imate bilo kakvih sumnji obratite se svom liječniku.

Upozorenja za nerazrijeđeno ulje čajevca: Štetno ako se proguta. Ako dospije u dišni sustav, proizvod može biti opasan po život. Uzrokuje nadraženost kože te može uzrokovati alergijske reakcije kože. Spriječite dodir s očima jer to dovodi do ozbiljne nadraženosti očiju. Zapaljiva tekućina i para. Nemojte zbrinjavati u odvod.

Mjere prve pomoći:

Općenito: U slučaju sumnje ili ako se simptomi nastave, zatražite liječničku pomoć.
U slučaju gutanja: Odmah pozovite liječnika ili centar za kontrolu otrovanja.
U slučaju dodira s očima: Uklonite kontaktne leće. Ispirite oči vodom najmanje 15 minuta.
U slučaju dodira kože s nerazrijeđenim uljem: Temeljito isperite kožu mlakom vodom.

Reakcije tijekom uporabe: U slučaju pojave svrbeža ili osipa na koži, odmah temeljito isperite vodom i prekinite uporabu, jer to može biti znak ozbiljnije reakcije. Prije nastavka uporabe se posavjetujte s liječnikom. Ukoliko primijetite osip koji se brzo širi, vrtoglavicu, teškoće s disanjem ili natečenu kožu, odmah isperite mlakom vodom i zatražite hitnu medicinsku pomoć. Ako nakon uporabe dobijete svrbež, osip, natečenu kožu ili izlučivanje rane zatražite liječničku pomoć. Zatim se obratite tvrtki Australian Bodycare.


FI

100% australialaista teepuuöljyä – tarkoitettu vain laimennettavaksi muilla öljyillä.
Ennen käyttöä, teepuuöljy täytyy sekoittaa alta löytyvien ohjeiden perusteella.
Sitä ei sovi käyttää alle 3-vuotiailla lapsilla.

TÄRKEÄÄ: Teepuuöljy ja teepuuöljyä sisältävät sekoitukset voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Seuraavia varotoimia noudattamalla allergisten reaktioiden riski vähenee huomattavasti:
Laimennettua teepuuöljyä pitäisi käyttää vain ulkoisesti – vain iholla – eikä sitä tule niellä. Pidä tuote kaukana avotulesta ja kipinöistä.
Älä käytä teepuuöljyä – puhtaassa tai laimennetussa muodossa – ihottumiin, ärsyyntyneellä/vahingoittuneella iholla, tai silmien ja huulien alueella. Älä käytä teepuuöljyä jos olet allerginen limoneenille tai linalolille. Tee allergiatesti ennen käyttöä. Pidä poissa lasten ulottuvilta

Sekoitusohjeet: Laimenna 100% teepuuöljyä muihin öljyihin 1:100 suhteessa ennen iholla käyttämistä
Käytä tuoretta, avaamatonta ruoanlaittoon tarkoitettua kasviöljyä laimentamiseen

1 tippa 10 millilitraan kasviöljyä
3 tippaa 20 millilitraan kasviöljyä
6 tippaa 40 millilitraan kasviöljyä
9 tippaa 60 millilitraan kasviöljyä

Teepuuöljy säilyy jopa 6 kuukautta sekoittamisen jälkeen. Säilytä pimeässä ja viileässä, lasi- tai metalliastiassa. Huom! Teepuuöljy liuottaa tietynlaisia muovityyppejä. Älä koskaan anna tuotteen tai sekoitteen olla kosketuksisas muovimateriaalien kanssa.

Allergiatesti: Testaa puhtaalla ja kuivalla iholla käyttäen 2 tippaa teepuuöljyä vanupuikolla, ja testaa pienelle alueelle käsivarrellasi. Tuotteen kuivuttua täysin, toista testi samalle alueelle. Mahdollisen reaction syntyessä 48 tunnin sisällä – huuhtele välittömästi ja huolellisesti vedellä äläkä käytä tuotetta. Allergiatestaus ei takaa mahdollista reaktiota tulevaisuudessa. Ota yhteyttä lääkäriisi mahdollisten huolien ilmetessä.

Varoituksia koskien laimentamatonta teepuuöljyä: Laimentamaton teepuuöljy on nautittuna vahingollista. Tuote voi olla hengenvaarallinen jos se päätyy hengityselimiin. Laimentamaton teepuuöljy aiheuttaa ihon ärsyyntymistä ja voi aiheuttaa iholla allergisen reaction. Ennaltaehkäise kontaktia silmien kanssa, sillä se johtaa vakavaan ärsytykseen. Sekä nestemäinen että höyrymäinen teepuuöljy ovat syttyviä. Älä hävitä laimentamatonta teepuuöljyä viemäriin.

Ensiapuohjeet:

Yleisesti: Jos epäilet oireita tai niitä esiintyy, ota yhteyttä lääkäriin.
Nielemisen yhteydessä: Soita välittömästi lääkärille tai myrkytystietokeskukseen.
Silmäkontaktin yhteydessä: Poista piilolinssit. Huuhtele vedellä vähintään 15 minuutin ajan.
Laimentamattoman öljyn ihokontaktin yhteydessä: Huuhtele iho huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä

Reaktio käytön yhteydessä: Kutinan tai ihottuman ilmetessä iholla, lopeta käyttö ja huuhtele alue huolellisesti vedellä, tämä voi olla merkki vakavammasta reaktiosta. Konsultoi lääkäriä ennen käytön jatkamista. Jos kärsit nopeasti etenevästä ihottumasta, huimauksesta, hengenahdistuksesta tai turvonneesta ihosta, huuhtele välittömästi kädenlämpöisellä vedellä ja ota välittömästi yhteyttä ensiapuun.